Sự khác nhau giữa 3 sản phẩm Moller's Tran Lemon, Moller's Tran Nature

Sự khác nhau giữa 3 sản phẩm Moller's Tran Lemon, Moller's Tran Naturell và Moller's Tran Tutti?

Đây đều là 3 sản phẩm Omega-3 Moller's dạng lỏng đóng chai. Với 3 sản phẩm này, thành phần và cách dùng hoàn toàn giống nhau.

Điểm khác nhau là hương vị, độ tuổi sử dụng và hàm lượng Omega-3:
1. Hương vị:
Moller's Tran Lemon có vị chanh, Moller's Tran Naturell có vị tự nhiên, Moller's Tran Tutti có vị hoa quả

2. Độ tuổi sử dụng:
+ Sản phẩm Moller's Tran Lemon vị chanh và Moller's Tran Naturell vị tự nhiên dành cho trẻ từ 4 tuần tuổi trở lên
+ Sản phẩm Moller's Tran Tutti vị hoa quả dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên
Với nhiều hương vị khác nhau, sản phẩm bổ sung Omega-3 Moller's phù hợp với sở thích của nhiều đối tượng và độ tuổi.

3. Hàm lượng Omega-3:
+ Moller's Tran Naturell và Moller's Tran Lemon chứa 1,1g Omega-3 trên mỗi liều dùng 5ml
+ Moller's Tran Tutti vị hoa quả chứa 1,2g Omega-3 trên mỗi liều dùng 5ml