Mỗi chai sản phẩm Moller's Tran dùng được trong bao lâu?

Mỗi chai sản phẩm Moller's Tran dùng được trong bao lâu?

Mỗi chai Moller's Tran có thể tích là 250 ml.
- Đối với những trẻ nhỏ < 6 tháng tuổi: 2,5ml/ngày. Sử dụng sản phẩm hàng ngày sẽ dùng được trong 100 ngày
- Đối với trẻ nhỏ >= 6 tháng tuổi : 5ml/ngày. Sử dụng sản phẩm hàng ngày sẽ dùng được trong 50 ngày