Mắt

Bổ sung DHA giúp cải thiện thị lực ở trẻ sinh non

Bổ sung DHA giúp cải thiện thị lực ở trẻ sinh non

Theo kết quả của thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên tại Australia, bổ sung DHA trong giai đoạn sơ sinh giúp cải thiện thị lực ở trẻ sinh non tới 17%. Các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên đã cho thấy sự cải thiện thị lực và độ nhạy cảm võng mạc ở trẻ sơ sinh được bổ sung DHA và arachidonic acid. Cụ thể, nghiên cứu đánh giá trực quan ở trẻ sơ sinh thiếu tháng (dưới 32 tuần) được cho uống sữa mẹ... Read more