Câu chuyện Moller's

Giải thưởng và chứng nhận danh giá của Moller's

Giải thưởng và chứng nhận danh giá của Moller's

Moller’s là thương hiệu dầu gan cá tuyết duy nhất trên thế giới có lịch sử trên 160 năm. Chất lượng của sản phẩm Moller’s đã được khẳng định từ năm 1854, cho đến nay Moller’s không chỉ chiếm giữ vị trí số 1 tại Na Uy mà còn vượt qua ranh giới quốc gia, trở thành sản phẩm Dầu gan cá tuyết số 1 tại Bắc Âu, Bắc Mỹ và được sử dụng phổ biến trên toàn cầu. Sau 163 năm hình thành... Read more